Voltar atrás

Escrito o:

Guías e circulares CEL coronavirus (COVID-19)

Nesta entrada recompilamos, e iremos actualizando, as diferentes guías e circulares elaboradas polos servizos de asesoramento da CEL (laboral, xurídico, económico - fiscal...) para facilitar a comprensión das diferentes medidas que se van aprobando debido á situación de emerxencia sanitaria provocada polo coronavirus e que afectan a empresas e autónomos.

De acceso libre e descarga gratuíta para as empresas e autónomos de Lugo, prohíbese a reprodución, transmisión, transformación, distribución ou o exercicio de calquera dereito de autor destes documentos, total ou parcial, sen a autorización expresa da CEL.

Polo momento poden descargarse as seguintes:

     - Circular Informativa | RD Lei 15/2020 (medidas laborais e de Seguridade Social) (actualizada a 24/04/2020)

     - Circular Informativa | RD Lei 15/2020 (medidas económicas e fiscais) (actualizada a 24/04/2020)

     - Circular Informativa | Axudas para refinanciación de débedas Igape (actualizada a 23/04/2020)

     - Guía consellos preventivos de saúde laboral ante o coronavirus (actualizada a 23/04/2020)

     - Nota Informativa | Guías e plantillas SEPE comunicación prestacións ERTE (actualizada a 22/04/2020)

     - Nota Informativa | Guía de actuación en materia preventiva por causa do COVID-19 en actividades do metal (actualizada a 18/04/2020)

     - Circular Informativa | Axudas para reorganización da producción (actualizada a 16/04/2020)

     - Circular Informativa | Ampliación prazo presentación e ingreso de declaracións e autoliquidacións tributarias (actualizada a 15/04/2020)

     - Ficha Resumo | Plan Reanima Concello Lugo (actualizada a 14/04/2020)

     - Nota Informativa | Prevención Riscos Laborais COVID-19 (actualizada a 13/04/2020)

     - Circular Informativa | Segunda liña de avais ICO (actualizada a 13/04/2020)

     - Nota Aclaratoria | Reducción Orde módulos (actualizada a 13/04/2020)

     - Nota Aclaratoria | Solicitudes colectivas prestación por desemprego (actualizada a 08/04/2020)

     - Circular Informativa | Medidas RDL 11/2020 Seguridade Social, Consumo e Suministros (actualizada a 06/04/2020)

     - Circular Informativa | Medidas RDL 11/2020 en relación a prazos administrativos e tributarios (actualizada a 06/04/2020)

     - Circular Informativa | Outras medidas RDL 11/2020 (bono social, rescate plans pensións...) (actualizada a 06/04/2020)

     - Circular Informativa | Medidas estatais en materia de arrendamentos e moratoria de créditos (actualizada a 03/04/2020)

     - Nota Informativa | Prestación extraordinaria por cese de actividade de traballadores autónomos (actualizado a 03/04/2020)

     - Circular Informativa | Medidas estatais en materia de arrendamentos e moratoria de créditos (actualizada a 03/04/2020)

     - Ficha Resumo | Plan Reanima Concello Lugo (actualizada a 02/04/2020)

     - Circular Informativa | Marco de apoio ao acceso ao crédito pemes (actualizado a 01/04/2020)

     - Nota Informativa | Medidas excepcionais IGVS (actualizado a 01/04/2020)

     - Píldoras Informativas | Coronavirus | Novedades a data 31/03/2020

     - Circular Informativa | Medidas complementarias no ámbito laboral (actualizado a 30/03/2020)

     - Nota aclaratoria | Suspensión de prazos de presentación de impostos Galicia (actualizado a 30/03/2020)

     - Información Seguridade Social | Exoneración cuotas ERTEs (actualizado a 27/03/2020)

     - Circular Informativa | Aclaracións á prestación extraordinaria por cese de actividade de autónomos (actualizada a 26/03/2020)

     - Circular Informativa | Liña de Avais ICO para empresas e autónomos (actualizada a 26/03/2020)

     - Circular Informativa | Procedemento de solicitude da prestación por desemprego de traballadores afectados por un ERTE (actualizada a 26/03/2020)

     - Guía Práctica | ERTEs suspensión por causas económicas, técnicas, organizativas e de produción polo COVID-19 (actualizada a data 24/03/2020)

     - Circular Informativa | Dereito de adaptación - reducción da xornada de traballo (actualizada a data 24/03/2020)

     - Circular Informativa | Ico Sector Turístico (actualizada a data 23/03/2020)

     - Circular Informativa | Medidas de prevención fronte ao coronavirus (actualizada a data (23/03/2020)

     - Guía e test | Autoavaliación preventiva para teletraballo (actualizada a data 23/03/2020)

     - Circular Informativa | Prestación extraordinaria autónomos (actualizada a data 20/03/2020)

     - Circular Informativa | Medidas económicas RD 8/2020 (actualizada a data 20/03/2020)

     - Guía Práctica | ERTEs forza maior por COVID-19 (actualizada a data 18/03/2020)

     - Nota Aclaratoria | Aprazamento débedas tributarias (actualizada a data 16/03/2020)

Para máis información, tamén podedes consultar toda a sección adicada ao coronavirus incluida na área de Documentación, e que inclúe lexislación publicada, guías doutras entidades e outra información de interese para empresas.

     - Información Seguridad Social | Exoneración cuotas ERTEs (actualizado a 27/03/2020)

     - Comunicado Importante | ERTEs por fuerza mayor (actualizado a 27/03/2020)

     - Comunicado Importante | Procedimiento ERTEs por causas económicas, ... (actualizado a 27/03/2020)