Voltar atrás

Escrito o:

Circular Informativa | Dereito de adaptación - reducción da xornada de traballo

Circular informativa, elaborada polo Departamento Xurídico - Laboral da CEL, sobre o dereito dos traballadores de empresas que non cesasen actividade con motivo do coronavirus a "adaptar a súa xornada de traballo", establecido polo Real Decreto-lei 8/2020 de 17 de marzo, de medidas extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19.

De forma excepcional, e dadas as actuais circunstancias e difícil situación para todos, ábrese o acceso a esta documentación a todas as empresas de Lugo, asociadas e non asociadas. Prohíbese a reproducción, transmisión, transformación, distribución ou o exercicio de calquera dereito de autor deste documento, total ou parcial, sen a autorización expresa da CEL.

Imprimir

Voltar atrás