Voltar atrás

Escrito o:

En vigor o programa de préstamos do Igape financiado con fondos BEI

Até o 31 de maio de 2016 permanecerá aberto o prazo para que as empresas galegas poidan acollerse ao Programa de Préstamos que o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) pon en marcha co soporte dos fondos do BEI (Banco Europeo de Investimentos) para facilitar  o financiamento de circulante e investimentos.

Concretamente, este programa habilitouse vía Orde recentemente publicada no DOG, que establece dúas liñas diferenciadas de préstamos:

  • Préstamos Igape - BEI - Circulante, destinados a proporcionar unha base de captial circulante estable que permita ás empresas galegas fortalecer a súa estrutura financeira e acometer plans de crecemento, facilitando o pago a provedores por aprovisionamento de mercadorías, acredores por prestación de servizos, arrendamentos e/ou  subministracións, gastos de persoal, impostos e tributos, gastos financeiros asociados a loa operativa e curmás de seguro en cobertura de riscos asociados á actividade empresarial. O importe desta modalidade de préstamos fíxase nun mínimo de 150.000 e un máximo de 500.000 euros.

 

  • Préstamos Igape - BEI - Investimento, habilitados con cáracter complementario ao financiamento perosnal para financiar proxectos de investimento en Galicia, fundamentalmente do sector industrial e estratexicamente relevantes. Poderanse financiar proxectos cuxa investimento financiable estea comprendida entre 150.000 e 25.000.000 euros. O importe do préstamo non superará en ningún caso o 50% do investimento financiable.


Para máis información e asesoramento, as empresas asocidadas á CEL poden dirixirse ao noso Departamento Económico - Fiscal (Tel. 982 23 11 50).