Empresas

Sanatorio Virgen de los Ojos Grandes, S.L.

Asistencia sanitaria en réxime de hospitalización.

sanatorio-virgen-de-los-ojos-grandes-s-l
Sanatorio Virgen de los Ojos Grandes, S.L.
CL Montevideo, 23
27001 Lugo

Tel. 982 284 040

http://www.nsog.es

Electrodomésticos Cholo, S.L.

Reparación, instalación, mantemento, electrodomesticos, calefaccion.

CL Escultor Asorey, 10-Bajo
27004 Lugo

Tel. 982 217 526

http://www.electrodomesticoscholo.com

Publicidad Sagón, S.L.

Publicidade.

CL Ramiro Rueda, 21-Entlo.
27003 Lugo

Tel. 982 240 889; 683 138 891

http://www.sagonpublicidad.com

Coriba, S.L. (Asesoría Torres)

Asesoría fiscal, laboral e contable.

coriba-s-l-asesoria-torres
Coriba, S.L. (Asesoría Torres)
AV Galicia, 13-Bajo
27700 Ribadeo

Tel. 982 129 112

Computer-3, S.L.U.

SOFTWARE PARA EMPRESAS: ERP, CRM, TPV, BI, Arquivo Documental, Comercio Electronico, Mobilidade, Trazabilidade, Control de Presenza, Recursos Humanos. SOFTWARE PARA ASESORIAS E XESTORIAS: Contabilidade e Estimacións, Nómina e S.Social, Sociedades e Contas Anuais, Renda e Patrimonio, Notificacións Electrónicas, Facturación. CONSULTORÍA INFORMÁTICA PROGRAMACIÓN E SERVIZOS WEB SEGURIDADE DA INFORMACIÓN. LOPD. LSSI SERVIZO TÉCNICO HARDWARE, INFRAESTRUTURAS E REDES. Ordenadores, Equipos Multifunción, Impresoras, Periféricos, TPV.. FORMACIÓN Formación para o Emprego, Accións Formativas AFD. Formación continua para a Empresa: Plataforma de Teleformación con máis de 350 cursos con opción a acreditación con titulación universitaria. Formación especializada de obrigado cumprimento. Visita a nosa Web. Formación Náutica: Teórica e Prácticas para as Titulacións de: Licencia de Navegación, Patrón de Navegación Básica PNB, Patrón de Embarcación de Recreo PER e Patrón de Yate.

CL Montero Rios, 66-68 bajo
27002 Lugo

Tel. 982 284 050

http://computer-3.com

Jofra, S.A.

Limpeza industrial.

CL Asturias, 3-Bajo
27890 San Ciprián

Tel. 982 594 105

Centro de Estudios y Formación Athenea, C.B.

Ensinanza, oposicións, SERGAS, cursos, sanitaria, sanidade, ESO, bach, universidadE, prevención de risCos, TPC.

centro-de-estudios-y-formacion-athenea-c-b
Centro de Estudios y Formación Athenea, C.B.
AV Coruña, 184 - Loc. 27-28-Entlo. - Loc. 9-Bajo (galerías)
27003 Lugo

Tel. 982 245 405

http://www.ceyfathenea.com

Attelier Centro de Formación

CL Concepción Arenal, 18-Bajo
27004 Lugo

Tel. 982 227 854

Viajes Almar, S.L.

Axencia de viaxes.

CL Progreso, 6
27001 Lugo

Tel. 982 280 400

http://www.viajesalmar.com

Autos Iglesias, S.L.

Aluguer de vehículos (longa duración).

autos-iglesias-s-l
Autos Iglesias, S.L.
Fervedoira, s/n
27003 Lugo

Tel. 982 284 026

Fax. 982 284 457

http://www.autosiglesias.com