Voltar atrás

Escrito o:

A CEL consideraría negativo un paro total da actividade económica

A Confederación de Empresarios de Lugo (CEL) considera que resultaría totalmente negativo para a economía do país cesar toda a actividade económica, ampliando a actual obrigación de peche a máis sectores e empresas.

A CEL entende que "a saúde é o primeiro" e que, neste senso, están a adoptarse as medidas de confinamento axeitadas, respondendo a cidadanía, salvo excepcións moi contadas, de forma exemplar. "Este é o camiño a seguir", subliña, á vez que manifesta "o teu total acordo e apoio" á nova prórroga do estado de alarma.

Sinala, igualmente, que a maior parte das empresas que continúan coa súa actividade prestan directamente servizos esenciais ou son complementarias a eses servizos esenciais. E que en todo caso están a adoptar as medidas adicionais necesarias e propostas polas autoridades sanitarias en relación co coronavirus para garantir a seguridade e saúde dos seus traballadores.

Recalca que "as empresas consideran aos seus traballadores como o seu maior valor e activo, polo que a súa saúde é o primeiro, sen dúbida, e para iso existen medidas preventivas". Pide a todos os servizos de prevención a máxima implicación e apoio ás empresas habilitando e garantindo todas as medidas de protección e coidado dos traballadores, tal e como xa están a facer empresas punteiras que prestan servizos esenciais.

Entende que nestes momentos ampliar o parón empresarial e industrial "implicaría unha dificultade posterior inmensa para as arduas tarefas de recuperación económica que quedan por diante". Destaca que as duras previsións que vén de lanzar o FMI dunha recensión "tan grave ou peor" que a de 2008 sen dúbida cumpriranse se non se toman medidas restritivas á actividade económica "con mesura, aínda que sempre suxeitos ao que diten as autoridades sanitarias", así como liñas contundentes de apoio a todos os afectados.

Máis apoios

Neste sentido, a CEL reitera a necesidade "de máis medidas de apoio" nesta excepcional situación. Lembra que existe unha ampla variedade de casos de empresas e autónomos que ven reducida a súa actividade, pero que polo momento non poden acollerse a ningunha medida que palíe o "sufrimento económico" que están a padecer, e que pode "comprometer definitivamente a súa supervivencia a medio prazo".

Orgullo

En xeral, a CEL tamén quere deixar constancia do "orgullo" que sente a entidade ante a actuación que están a ter as empresas, redobrando esforzos aquelas que prestan servizos esenciais, buscando recursos para apoiar ao sector sanitario outras e en xeral colaborando como sempre o fan na mellora socioeconómica do país, a pesar das circunstancias.