Voltar atrás

Escrito o:

A CEL inicia as accións formativas do programa Lánzate E-Emprega Lugo

A Confederación de Empresarios de Lugo (CEL) vén de iniciar esta semana as accións formativas de "Lánzate E-Emprega Lugo", un programa integrado de emprego que esta entidade pon en marcha co cofinanciamento da Consellería de Economía, Emprego e Industria e no que están inscritas un total de 85 persoas en situación de desemprego, procedentes da zona centro (Lugo) e norte (Viveiro) da provincia, ás que se busca orientar e capacitar para a mellora das súas posibilidades de inserción laboral.

Concretamente, estes días están a impartirse nas instalacións do Centro de Formación da organización empresarial en Lugo e nos locais do Conservatorio do Concello de Viveiro as accións de formación de carácter transversal que contempla este programa integrado, e que buscan capacitar aos participantes en habilidades e técnicas de procura de emprego, informática e internet, procedementos telemáticos, idiomas, técnicas de motivación persoal, xénero e igualdade de oportunidades.

Esta fase do plan ponse en marcha tras varios meses de traballo nos que, primeiro, se efectuou un estudo do mercado laboral provincial para pescudar cales eran os postos de traballo con maior demanda. Posteriormente, procedeuse á selección dos participantes do plan para, inmediatamente, pasar a un proceso de asesoramento personalizado vía entrevistas individualizadas e sesións colectivas de orientación laboral.

Formación específica

Unha vez finalizada a fase de formación transversal, iniciarase unha nova fase de formación específica que a CEL deseñou tendo en conta as necesidades empresariais en materia de contratación. Concretamente, dividirase aos participantes do plan segundo a súa formación e intereses para capacitalos nas seguintes especialidades:

  • Operario de Servizos Múltiples (que inclúe a formación do carné de carretillero, uso de plataformas elevadoras, loxística de almacén ou prevención de riscos laborais);
  • Operacións Básicas de Restaurante e Bar (que inclúe formación do carné de manipulador de alimentos, servizos básicos para atención en restaurantes e bares e recepción e servizos de catering);
  • Silvicultura e Mantemento de Zonas Verdes (no que facilitará a formación do carné de aplicador-manipulador de produtos fitosanitarios ou preparación e mantemento de xardíns e zonas verdes, entre outras cuestións) e,
  • Condutor de Mercadorías - Repartidor (que habilitará aos alumnos no certificado de aptitude profesional do transporte, o manexo seguro de carretillas elevadoras e estiba e desestiba con condicións de ÚNEA de cargas). 


Todos estes cursos específicos, de 240 horas de duración cada un, inclúen, ademais, un período do de prácticas non laborais en empresas relacionadas coas materias de referencia de cada acción. Impartiranse o catro especialidades en Lugo e, en Viveiro, as dúas primeiras (de servizos múltiples e de restauración).

Unha vez finalizada a formación específica, Lánzate E-Emprega Lugo entrará na súa fase final, que suporá un período de tutelaxe e acompañamento personalizado e individualizado a cada un dos participantes do plan no proceso de procura de emprego, co obxectivo de acadar a súa efectiva inserción laboral.