Voltar atrás

Escrito o:

Curso de Creación e Xestión de Microempresas

Nos últimos anos a actividade emprendedora non deixou de crecer en España. Só no pasado mes de xuño a creación de empresas experimentou un crecemento do 5,3% con respecto ao mesmo período do ejercio anterior. Este crecemento vén en gran medida motivado pola falta de oportunidades laborais que a crise económica ha imposto ao longo dos últimos anos no país.

No entanto, ben esteamos ante un "emprendimiento de necesidade", ben ante un "emprendimiento por vocación", planificar axeitadamente a estratexia de negocio e contar cunha adecuada formación básica en materia de xestión de empresas pode constituír a diferenza entre o éxito e o fracaso dunha iniciativa empresarial.

Coa finalidade de formar axeitadamente a potenciais emprendedores, a Escola de Empresarios e Centro de Formación da CEL acollerá durante os próximos meses un curso específico de "Creación e Xestión de Microempresas", organizado no marco da programación AFD 2015 (accións de formación dirixidas prioritariamente a desempregados), cofinanciada pola Xunta de Galicia e pola Unión Europea (Fondo Social Europeo).

Concretamente, o curso dará comezo o día 1 de setembro, impartirase en horario de 15:00 a 22:00 horas e finalizará o 15 de decembro. Está dirixido preferentemente a desempregados inscritos na Oficina de Emprego, aínda que tamén poderán participar traballadores en activo. Permite o acceso a un certificado de profesionalidade de nivel 3, polo que os interesados haberán de contar cunha titulación mínima de Bacharelato Logse, COU, FPII ou Grao Superior de FP).

Programa

O programa do curso inclúe os seguintes módulos formativos:

  • Planificación e iniciativa emprendedora (120 horas)
  • Dirección da actividade empresarial (90 horas)
  • Comercialización de produtos e servizos (90 horas)
  • Xestión administrativa e económico - financeira (120 horas)
  • Xestión da prevención de riscos laborais (60 horas)
  • Módulo de prácticas profesionais non laborais (40 horas)
  • Módulos transversais (18 horas)


Inscrición

Os interesados nestes cursos deben dirixirse o máis axiña posible ao noso Centro de Formación, sito en Manuel Murguía 6-Baixo de Lugo, para cubrir ficha de inscrición e participar en entrevista de selección. Máis info no número de teléfono 982 28 40 15.