Voltar atrás

Escrito o:

Programa Innterconecta: unha oportunidade para a innovación nas empresas

O Programa FEDER INNTERCONECTA está orientado a "fomentar a cooperación rexional en I+D mediante a execución de proxectos de I+D, desenvolvidos por consorcios empresariais de carácter rexional ou inter-rexional, con resultados próximos ao mercado, que mobilicen o investimento privado, xeren emprego e melloren a balanza tecnolóxica do país".

Con este obxectivo vén de publicarse a convocatoria 2015 deste programa, a través do que se habilitan subvencións (a fondo perdido) destinadas a "agrupacións de persoas xurídicas" (que haberán de estar constituídas como mínimo por dúas e máximo seis empresas autónomas entre si, das cales polo menos unha ha de ser grande ou mediana e a outra peme) para a posta en marcha "proxectos de desenvolvemento experimental na modalidade de proxectos en cooperación".

Financiaranse os proxectos que se desenvolvan en Galicia, Andalucía, Asturias, Canarias, Castela A Mancha, Estremadura, Murcia, Ceuta e Melilla.

Características dos proxectos

Os proxectos presentados haberán de ter un orzamento financiable de mínimo un millón e máximo catro millóns de euros. A contía da axuda determinarase en función do custo financiable real do proxecto, das características do beneficiario e das dispoñibilidades orzamentarias, cun límite dun 60% para pemes, do 50% para medianas empresas e do 40% para grandes empresas.

A duración dos proxectos haberá de ser plurianual (dous-tres anos naturais), realizándose parte xa en 2015. As temáticas dos proxectos haberán de responder a algún do oito "Retos Sociais" establecidos na Orde das bases reguladoras:

  • Saúde, cambio demográfico e benestar.
  • Seguridade e calidade alimentarias; actividade agraria produtiva e sustentable, recursos naturais, investigación mariña e marítima.
  • Enerxía segura, eficiente e limpa.
  • Transporte intelixente, sustentable e integrado.
  • Acción sobre o cambio climático e eficiencia na utilización de recursos e materias primas.
  • Cambios e innovacións sociais.
  • Economía e sociedade dixital.
  • Seguridade, protección e defensa.


O prazo de presentación de solicitudes ábrese o día 30 de abril e finalizará o día 30 de xuño de 2015 ás 12:00 horas (horario peninsular).

Ver convocatoria

Programa CIEN

Por outra banda, tamén na área de I+D+i, permanece aberto o prazo (até o día 5 de maio) para a presentación de solicitudes no marco do Programa Estratéxico de Consorcios de Investigación Empresarial Nacional (Programa CEN), a través do que se subvencionan neste caso grandes proxectos de investigación industrial e desenvolvemento experimental postos en marcha por consorcios empresariais (de entre dous e oito empresas) e nos que ha de ter unha participación relevante algún organismo de investigación (centros públicos de investigación, universidades públicas e privadas e centros tecnolóxicos e de innovación). 

Máis info Programa CIEN