Voltar atrás

Escrito o:

CEL e Sogama subscriben un acordo de colaboración en materia de formación ambiental

Hoxe subscribimos un acordo de colaboración con Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama) en virtude do cal se desenvolverá un programa de formación en materia de medio ambiente. Poderán participar nesta formación traballadores, desempregados, empresarios, autónomos e emprendedores da provincia, coa finalidade de mellorar a súa cualificación en materia ambiental.

O acto de firma tivo lugar na nosa sede central, coa representación de Luis Lamas Novo, presidente de Sogama, e Jesús Quintá García, conselleiro delegado da organización empresarial lucense.

No marco do programa formativo, que ten como obxectivo final contribuír á mellora do crecemento económico na provincia e a xeración de postos de traballo, teranse en conta unha serie de temáticas claves tales como a investigación, o desenvolvemento e a innovación (I+D+i) ambiental, o ecodiseño, o emprendiemento verde ou a experiencia acumulada de pemes cuxa actividade está ligada á xestión ambiental.

O traballo compartido e coordinado que levarán a cabo Sogama e a CEL dirixirase igualmente cara a planificación, o deseño e a avaliación de resultados, garantindo así a rendibilidade da formación para os usuarios finais, á vez que se promove o intercambio de coñecementos e proxectos entre empresas.

O convenio terá unha duración inicial dun ano, constituíndo a infraestrutura coa que conta a CEL a nivel de instalacións e medios formativos o principal soporte para a impartición de cursos, seminarios e xornadas previstos. En palabras de Jesús Quintá, conselleiro delegado da CEL, "Sogama achega o seu saber facer en materia ambiental e esta Confederación a súa experiencia en materia de emprego e empresa, emprendimiento e formación para que esta nova iniciativa fágase realidade con éxito".

Medio Ambiente, epicentro das accións a desenvolver

Tendo en conta que o medio ambiente, aínda no actual escenario de crise, constitúe un importante sector de negocio e emprego, ambas as entidades apostaron por levar a cabo un traballo conxunto no ámbito da formación nesta materia, co obxectivo final de contribuír á xeración de riqueza mediante a mellora da cualificación dos recursos humanos da provincia.

Ambas as entidades consideran ademais que esta mellora da cualificación derivará na introdución de melloras nas empresas, de medidas correctivas necesarias para o incremento da súa competitividade e a mellora do seu posicionamento nos mercados, tanto autonómicos como nacionais e internacionais. Por suposto, a esta mellora contribuirá a introdución da sustentabilidade na xestión empresarial, entendida como o equilibrio entre o progreso económico, a protección ambiental e a cohesión social; porque, tal e como aseguran os expertos na materia, "o desenvolvemento, ou é sustentable, ou non é desenvolvemento".

RSC e xestión de recursos humanos

A través do convenio subscrito tamén se pon de relevo a importancia da Responsabilidade Social Corporativa (RSC) como soporte básico nas políticas empresariais, que non poden permanecer alleas ao contexto socioeconómico e cultural no que se enmarcan, constituíndo este o principal elemento de referencia para a consecución dos obxectivos establecidos por calquera organización.

É por iso que tamén as estratexias de xestión dos recursos humanos constituirán un elemento de peso no programa formativo, tendo en conta que as empresas están conformadas por persoas cun determinado perfil, cunhas determinadas preconcepciones e, por suposto, cuns determinados horizontes; en definitiva, cunha determinada forma de ser e de comportarse que inevitablemente incide no conxunto da sociedade, repercutindo nas xeracións futuras.