Voltar atrás

Escrito o:

Recta final na migración á SEPA

Este fin de semana entra en vigor o Regulamento (UE) 260/2012, a través do que se establece un mercado único de pagos en euros no que se comprende a 33 países: os 28 países membros da UE, así como Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega e Suíza.

Este mercado único, Zona Única de Pagos en Euros (SEPA - Single Euro Payments Area), implica o establecemento dunhas regras ou estándares comúns para efectuar pagos en euros, principalmente mediante transferencias, adeudos domiciliados e cartóns de pago.

Datas límite

O 1 de febreiro de 2014 é a data que se establecía como limite no mencionado regulamento para que as transferencias e adeudos nacionais fosen substituídos polos novos instrumentos SEPA. Formalmente, este prazo permanece invariable aínda que a Comisión Europea ha aprobado unha proposta (pendente de ratificación en próximas datas no Parlamento e o Consello Europeo, aínda que se espera adóptese sen discusión) que abre un prazo extraordinario para evitar prexuízos á operativa de cobros e pagos e que permitirá que os axentes que non puidesen completar a súa transición a tempo poidan, temporalmente, seguir procesando as súas operacións polas canles tradicionais.

Este período extraordinario aínda que, insístese, non implica un adiamento, significa "de facto" que:

  • Ratifícase o 1 de febreiro como data límite para o proceso das Ordes de Traspasos de Efectivo (OTEs) no Sistema Nacional de Compensación Electrónica (SNCE) que é o sistema plenamente centralizado que procesa as transaccións orixinadas con instrumentos de pago polo miúdo por parte dos provedores de servizos de pago, xa sexan legacy, cuxa operativa é exclusivamente nacional (cheques, transferencias, adeudos domiciliados, efectos e operacións diversas), ou SEPA (transferencias e adeudos SEPA).
  • Establécese o 18 de marzo como data a partir da cal o SNCE deixará de procesar transferencias cos formatos e regras nacionais tradicionais.
  • Desde o 10 de xuño o SNCE non procesará operacións de adeudos domiciliados conforme ás regras e formatos nacionais tradicionais (salvo para os produtos nicho).

 

No entanto, desde a CEL recomendamos ás empresas que estean plenamente adaptadas a SEPA canto antes, dado que ao permanecer invariable a data límite formal para finalizar a migración, dependerá da vontade de cada provedor de servizos de pago admitir até a data os adeudos co actual formato.

Na nosa web pode visualizarse unha ponencia completa en vídeo, de Ángel González Castrillejo, sobre o funcionamiento da SEPA, anterior á proposta da Comisión. Igualmente pode descargarse outra en pdf, de Manuel Rodríguez López., posterior á devandita proposta. En próximas datas organizaremos novos encontros informativos sobre este tema en diferentes puntos da provincia.

MÁIS INFO NA WEB SEPAES