Voltar atrás

Escrito o:

Axudas Galicia Emprende

A Xunta de Galicia, a través do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), vén de habilitar un programa de axudas dirixido a fomentar a aparición de proxectos de creación de empresas, así como a realización de investimentos en empresas novas promovidas por novos emprendedores.

A través deste programa de apoios, denominado "Galicia Emprende", subvencionaranse investimentos realizados por emprendedores en obra civil para construción, reforma ou rehabilitacion de instalaicons, bens de equipo (maquinaria de proceso, utensilios, equipamentos informáticos, etc.), outros investimentos en activos fixos mobiliarios, activos inmateriais (adqusición de dereitos de patentes, licenzas, etc.), gastos de aprovisionamento de materias primas, gastos de investigación e desenvolvemento, gastos de aluguer de bens inmobles ou gastos do informe auditor, entre outros.

A intensidade da axuda oscilará entre o 15% e o 50% do investimento.

Co fin de entender de forma rápida a resolución pola que se aproban estas axudas, desde os nosos servizos de asesoramento elaboramos informe que resume de forma esquemática os apoios habilitados, posibilidades de acceso a estas subvencións, prazo de solicitude, etc.

VER RESUMO