Voltar atrás

Escrito o:

ORDE pola que se acorda a ampliación do prazo máximo de resolución e notificación do procedemento de suspensión de contratos e reducción de xornada por causa de forza maior pola COVID-19

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA.- ORDE de 31 de marzo de 2020 pola que se acorda a ampliación do prazo máximo de resolución e notificación do procedemento de suspensión de contratos e redución de xornada por causa de forza maior que teñan a súa causa directa en perdas de actividade como consecuencia do COVID-19, incluída a declaración do estado de alarma, tramitados pola Secretaría Xeral de Emprego así como polas respectivas xefaturas territoriais en función dos respectivos ámbitos territoriais de afectación.

ERTES POR FORZA MAIOR | AVISO URXENTE: Esta Orde indica no seu Artigo Primeiro que declara "aplicable a ampliación do prazo máximo de resolución e notificación de todos os procedementos de suspensión de contratos e redución de xornada por causa de forza maior que teñan a súa causa directa en perdas de actividade como consecuencia do COVID-19, incluída a declaración do estado de alarma, que tramiten a Secretaría Xeral de Emprego e as xefaturas territoriais da Consellería de Economía, Emprego e Industria, ampliando cinco días o prazo previsto no artigo 22 do Real decreto lei 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19"

Imprimir

Voltar atrás