Voltar atrás

Escrito o:

PRL: Manual Seguridade e Saúde nos Lugares de Traballo

Publicación editada pola CEL co financiamento da Fundación para a Prevención de Riscos Laborais. Analiza a normativa que regula a prevención de riscos laborais en lugares de traballo, concretamente o Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de traballo.

Resume as cuestións fundamentais desta normativa a ter en conta, así como as obrigas do empresario. Inclúe un CHECK-LIST no capítulo final para avaliar a adecuación do noso centro de traballo ás disposicións desta normativa.

Exemplares impresos depositados na sede central da CEL (consultar dispoñibilidade non número de teléfono 982 231 150).

Imprimir

Voltar atrás