Voltar atrás

Escrito o:

Modelo de declaración responsable para tránsitos entre o lugar de residencia e o lugar de traballo

Modelo de declaración responsable para tránsitos entre o lugar de residencia e o lugar de traballo. Segundo o establecido na Orde SND/307/2020, 30 de marzo, "as persoas traballadoras por conta allea que non deban acollerse ao permiso retribuido recuperable establecido no Real Decreto-lei 10/2020 e aqueloutras dedicadas á actividade de representación sindical ou empresarial terán dereito a que a empresa ou entidade empleadora expídalles unha declaración responsable recoñecendo tal circunstancia, de acordo co modelo recolleito no Anexo" da dicir Orde. Este modelo pode descargarse para o seu cumplimentación en formato pdf e en word ao final desta entrada.

Imprimir

Voltar atrás