Voltar atrás

Escrito o:

Mantemento da vixencia das medidas preventivas adoptadas en Galicia en materia de saúde pública como consecuencia do coronavirus

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.- RESOLUCIÓN do 27 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 27 de marzo de 2020, sobre o mantemento da vixencia das medidas preventivas adoptadas na Comunidade Autónoma de Galicia en materia de saúde pública polos acordos do Consello da Xunta de Galicia do 12 e do 13 de marzo de 2020, como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus.

Imprimir

Voltar atrás