Voltar atrás

Escrito o:

Modificación axudas ao alugamento de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018-2021

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO Y VIVIENDA.- ORDE do 17 de abril de 2020 pola que se modifica a Orde do 2 de agosto de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para as axudas ao alugamento de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018-2021, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019, con carácter plurianual (códigos de procedemento VI432A e VI432B).

Imprimir

Voltar atrás