Voltar atrás

Escrito o:

Bases reguladores das novacións para refinanciación de débedas co Igape

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.- RESOLUCIÓN do 15 de abril de 2020 pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das novacións para refinanciamento de débedas co Instituto Galego de Promoción Económica e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG534D).

Imprimir

Voltar atrás