Voltar atrás

Escrito o:

Axudas a proxectos de reorganización produtiva de empresas galegas para a fabricación de equipamento sanitario

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.- RESOLUCIÓN do 13 de abril de 2020 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de reorganización produtiva das empresas galegas para a fabricación de equipamento sanitario, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG415A).

Imprimir

Voltar atrás