Voltar atrás

Escrito o:

Real Decreto polo que se prorroga o estado de alarma

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E MEMORIA DEMOCRÁTICA.- Estado de alarma. Prórroga.- Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, polo que se prorroga o estado de alarma declarado polo Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Imprimir

Voltar atrás