Voltar atrás

Escrito o:

PRL: Manual Coordinación de Actividades

Manual editado pola CEL coa financiación da Fundación para a Prevención de Riscos Laborais. Analiza en detalle o marco normativo en materia de seguridade e salúde no traballo que afecta ás empresas concurrentes ou ás empresas que realizan traballos en réxime de subcontratación.

Describe as obrigas de cada un dos axentes que interviñen na actividade empresarial, así como os pasos a seguir para a coordinación de actividades por cada unha das empresas participantes.

Inclúe análisis de supostos prácticos, con exemplos concretos, así como un amplio ANEXO final con diferentes modelos de comunicación de información entre empresas, centros de traballo y aos traballadores para o axeitado cumplimento das obrigas en materia de seguridade e saúde laboral.

Exemplares impresos depositados na sede central da CEL (consultar dispoñibilidade no número de teléfono 982 231 150).

Imprimir

Voltar atrás