Voltar atrás

Escrito o:

PRL: Manual Subcontratación no Sector da Construción

Publicación editada pola CEL co financiamento da Fundación para a Prevención de Riscos Laborais. Analiza o marco normativo en materia de seguridade e saúde no traballo que afecta ós contratos no sector da construción que se celebren en réxime de subcontratación: ámbito de aplicación, obrigas, Libro de Subcontratación...

Inclúe un anexo co modelo de certificación acreditativa da formación en prevención de riscos laborais dos recursos humáns das empresas.

Exemplares impresos depositados na sede central de la CEL (consultar dispoñibilidade no número de teléfono 982 231 150).

Aclaración:

Dende a publicación deste Manual, producíronse os seguintes cambios normativos que afectan ó seu contenido:

Ley 25/2009, de 22 de decembro (BOE 23-12-2009). Modifica o Artigo 4, apartados 4 e 2 b)

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo (BOE 23-03-2010), Engade o apartado 4 ó Artículo 11 e apartado 3 ó Artigo 15.

Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo (BOE 14-03-2009). Engade Disposición Adicional 7.

 

Imprimir

Voltar atrás