Voltar atrás

Escrito o:

CEL - SOLRED

Obxecto do acordo:

Convenio subscrito entre SOLRED S.A. e a Confederación de Empresarios de Lugo (CEL) para facilitar o acceso aos empresarios asociados a esta última organización á Tarxeta SOLRED, que á súa vez facilita a posibilidade de obtención de importantes descontos por litro de combustible en todas as estacións de servizo preferentes do grupo Repsol (marcas Repsol, Campsa e Petronor).

Bonificacións:

SOLRED aplicará individualmente ás empresas asociadas á CEL que subscribisen o contrato de uso da Tarxeta SOLRED as seguintes bonificacións ou descontos:

  • 8 cént. € por litro por todos os consumos de carburante DIESEL e+ NEOTECH.
  • 10 cént. € por litro polos consumos de carburante DIESEL 10 NEOTECH.
  • 5 cént. € por litro por todos os consumos de carburante EFITEC 95 NEOTECH.
  • 7 cént. € por litro en todos os consumos de carburante EFITEC 98 NEOTECH.
  • 3 cént. € por litro en todos os consumos de AUTOGAS (GLP).
  • 6 cént. € por litro en todos os consumos de GASÓLEO B.


A maiores, as empresas asociadas á CEL que así o soliciten poderán acceder a través do seu cartón SOLRED ao dispositivo Vía T, para o pago de peaxes en España.

Ámbito de aplicación:

A tarxeta SOLRED é válida para o pago de combustible en máis de 3.800 estacións de servizo de toda España, incluídas as Illas Canarias, Andorra e Portugal, así como para o pago de autoestradas ou talleres, entroutros servizos.

Procedemento para acollerse:

É condición básica para acceder á contratación da tarxeta SOLRED que o seu futuro titular sexa asociado da CEL, condición que se acreditará vía certificado expedido por esta organización empresarial. A tarxeta SOLRED quedará anulada en caso de perda da condición de asociado da CEL.

Aqueles que xa sexan clientes da tarxeta SOLRED Profesional soamente terán que solicitar o certificado de estar asociado para poder acceder ós novos descontos.

Máis información sobre beneficios, características e condicións de acceso para a contratación da Tarxeta SOLRED na nosa sede central. Chame ao número de teléfono 982 23 11 50.

Imprimir

Voltar atrás