Voltar atrás

Escrito o:

Formulario E10_C6_V1

Información adicional sobre protección de datos sobre o ficheiro de rexistro e/ou contactos da Asoc. Provincial de Estaciones de Servicio de Lugo

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

  • Identidade: Asoc. Provincial de Estaciones de Servicio de Lugo
  • CIF: G27129683
  • Enderezo postal: Plaza de Santo Domingo, 6-8-2º; 27001 Lugo
  • Teléfono: 982231150
  • Correo electrónico: estacionesdeservicio@cel.es

Con que finalidade tratamos os seus datos personais?

Recollemos os seus datos coa finalidade de poder manter o rexistro de correspondencia recibida e/ou enviada, así como o contacto por correo electrónico.

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Conservaremos os seus datos ata que vostede exerza os dereitos de supresión ou oposición, recollidos na normativa vixente.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para a recollida dos seus datos é o seu propio consentimento ou do seu representante legal.

A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Os datos de carácter personal non serán comunicados a ningunha entidade, agás ás forzas e corpos de seguridade no caso de que así nolo requiran.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Vostede ten recoñecidos, pola normativa aplicable á protección de datos, os dereitos de acceso aos datos personais, obtidos neste ou otros formularios, así como á súa rectificación ou supresión, á limitación ou oposición ao seu tratamento, á portabilidade dos seus datos, así como a non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente en tratamentos automatizados.

Tamén ten dereito a presentar unha reclamación perante unha autoridade de control como, por exemplo, a Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)

Imprimir

Voltar atrás