Voltar atrás

Escrito o:

Formulario E9_C6_V1

Información adicional sobre protección de datos sobre el fichero de registro y/o contactos de la Unión Provincial de Estanqueros de Lugo.

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

  • Identidade: Unión Provincial de Estanqueros de Lugo
  • CIF: G27030683
  • Enderezo postal: Plaza de Santo Domingo, 6-8-2º; 27001 Lugo
  • Teléfono: 982231150
  • Correo electrónico: unionestancoslugo@cel.es
     

Con que finalidade tratamos os seus datos personais?

Recollemos os seus datos coa finalidade de poder manter o rexistro de correspondencia recibida e/ou enviada, así como o contacto por calquera medio (correo electrónico, postal, fax, ...).

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Conservaremos os seus datos ata que vostede exerza os dereitos de supresión ou oposición, recollidos na normativa vixente.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para a recollida dos seus datos é o seu propio consentimento ou do seu representante legal.

A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Os datos de carácter personal non serán comunicados a ningunha entidade, agás ás forzas e corpos de seguridade no caso de que así nolo requiran.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Vostede ten recoñecidos, pola normativa aplicable á protección de datos, os dereitos de acceso aos datos personais, obtidos neste ou otros formularios, así como á súa rectificación ou supresión, á limitación ou oposición ao seu tratamento, á portabilidade dos seus datos, así como a non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente en tratamentos automatizados.

Tamén ten dereito a presentar unha reclamación perante unha autoridade de control como, por exemplo, a Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)

Imprimir

Voltar atrás