Voltar atrás

Escrito o:

Guia Técnica Prevención do Risco Eléctrico

Ao final desta entrada pode descargarse en pdf actualización da Guía Técnica para a avaliación e prevención do risco eléctrico nos lugares de traballo do Instituto Nacional da Seguridade e a Saúde no Traballo (INSST). 

O obxecto desta guía é facilitar a aplicación do Real Decreto 614/2001, de 8 de xuño, sobre disposicións mínimas para a protección da saúde e seguridade da traballadores fronte ao risco eléctrico, que regula as condicións que se deben cumprir para a protección da traballadores fronte ao risco eléctrico nos lugares de traballo. 

Segundo resáltase na Introdución da propia Guía, aínda que a mesma refírese exclusivamente ao citado Real Decreto, é necesario ter en conta que este se encadra na regulamentación xeral sobre seguridade e saúde no traballo, constituída principalmente pola Lei 31/1995 de 9 de novembro, e polo Regulamento dos Servizos de Prevención (Real Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro).

Por tanto, xunto ás disposicións mínimas de seguridade para a protección das persoas traballadoras fronte ao risco eléctrico nos lugares de traballo, o empresario debe asegurar tamén o cumprimento dos preceptos de carácter xeral contidos na Lei e o Regulamento citados.

Para máis información e asesoramento, contactar co Gabinete Técnico de Seguridade e Saúde Laboral da CEL.

Imprimir

Voltar atrás