Voltar atrás

Escrito o:

Guía de consellos preventivos de saúde laboral ante o coronavirus ISSGA | Actualización

Guía de consellos preventivos de saúde laboral ante o coronavirus elaborada polo ISSGA, unha vez actualizada a data 21 de abril, introduce unha serie de cambios.

Os cambios máis significativos respecto da versión anteriormente enviada afectan o apartado de "Medidas previas ao comezo da actividade", substitúense os dous últimos parágrafos polos seguintes:

"As persoas traballadoras especialmente sensibles (TES) á COVID-19 son as que están incluídas nos grupos vulnerables e ademáis a valoración do seu posto de traballo determinou que existe unha rocha media, alto ou moi alto en relación coa exposición ao SARS-CoV-2. Non se terá en conta ou rocha baixo por ser similar ao comunitario. Lestes casos deberán ser valorados polo persoal sanitario do Servizo de prevención de rochas laborais (SPRL), e de ser cualificados como especialmente sensibles, deberánse propoñer as medidas preventivas adecuadas para minimizar ou rocha non media laboral (colectivas ou individuais, adaptación de tarefas, recolocación...). Se non pódense adoptar as medidas preventivas, ou Médico do Traballo do SPRL emitirá un INFORME para ou médico de atención primaria.

Ou médico de atención primaria será quen poderá emitir a baixa laboral ao persoal traballador afectado polo coronavirus, tanto nas situacións de enfermidade, de illamiento preventivo e a outro persoal que ou precise como é ou caso dous especialmente sensibles sen posibilidade de adoptar as medidas preventivas adecuadas. Considerase unha situación asimilada a accidente de traballo para a prestación económica, pero a continxencia a cumprimentar será sempre de enfermidade común".

Recomendamos, de novo, a consulta da páxina web do ISSGA, onde se actualiza información en materia de seguridade e saúde laboral, e pode descargarse, na súa sección de publicacións, varias guías de PRL ante o coronavirus por sectores. 

Para máis información e consulta de dúbidas, contactar co Gabinete de Seguridade e Saúde Laboral da CEL (Tel. 982 23 11 50)

Imprimir

Voltar atrás