Voltar atrás

Escrito o:

Circular Informativa | Medidas económicas

Circular elaborada polo Departamento Económico - Fiscal da CEL na que se resumen as principais medidas de carácter económico contempladas no RD Lei 8/2020.

Esta guía elaborouse para facilitar ás empresas de Lugo o coñecemento das medidas que lles afectan. De forma excepcional, e dadas as actuais circunstancias e difícil situación para todos, ábrese o acceso a esta documentación a todas as empresas de Lugo, asociadas e non asociadas. Prohíbese a reprodución, transmisión, transformación, distribución ou o exercicio de calquera dereito de autor deste documento, total ou parcial, sen a autorización expresa da CEL.

Imprimir

Voltar atrás