Voltar atrás

Escrito o:

Formulario E29_C503_V1

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

  • Identidade: Confederación de Empresarios de Lugo (CEL)
  • CIF: G27019793
  • Enderezo postal: Plaza de Santo Domingo, 6-8-2º; 27001 Lugo
  • Teléfono: 982.231150
  • Correo electrónico: lopd@cel.es

Con que finalidade tratamos os seus datos personais?

Tratamos os seus datos coa finalidade de xestionar e xustificar a retirada do distintivo "Comercio Seguro" da Xunta de Galicia.

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Conservaremos os seus datos mentras sexan obrigatorios en virtude da normativa que sexa de aplicación.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é o seu propio consentimento ou do seu representante legal.

A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Non se prevé a comunicación dos seus datos a ningunha entidade agás á Xunta de Galicia no caso de que esta nolo requira.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Vostede ten recoñecidos, pola normativa aplicable á protección de datos, os dereitos de acceso aos datos personais, obtidos neste ou outros formularios, así como á súa rectificación ou supresión, á limitación ou oposición ao seu tratamento, á portabilidade dos seus datos, así como a non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente en tratamentos automatizados.

Tamén ten dereito a presentar unha reclamación perante unha autoridade de control como, por exemplo, a Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)

Imprimir

Voltar atrás