Voltar atrás

Escrito o:

Formulario E29_C100_V3251

Información adicional sobre protección de datos para o formulario de inscrición  e outros datos recollidos con motivo da celebración da cornada de "Envejecimiento en el Trabajo y su repercusión en la PRL" (26/09/2019)

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

  • Identidade: Confederación de Empresarios de Lugo (CEL)
  • CIF: G27019793
  • Enderezo postal: Praza de Santo Domingo, 6-8-2º; 27001 Lugo
  • Teléfono: 982.231150
  • Correo electrónico: lopd@cel.es
     

Con que finalidade tratamos os seus datos personais?

Tratamos os seus datos coa finalidade de xestionar e controlar o acceso a esta xornada; así como xustificar as actuacións realizadas e o material entregado en base ao programa financiado pola Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales.

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Conservaremos os seus datos mentras sexan necesarios en previsión de posibles inspeccións e/ou reclamacións de documentación por parte da Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, así como para xestión de certificacións e accións formativas similares.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para a recollida dos seus datos é o seu propio consentimento ou do seu representante legal para ser inscrito/a nesta xornada.

A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Os seus datos serán comunicados á Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales (C/ Príncipe de Vergara, 108-6º - 28002 Madrid. Tlf. 915358915. www.funprl.es), na súa calidade de entidade financiadora.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Vostede ten recoñecidos, pola normativa aplicable á protección de datos, os dereitos de acceso aos datos personais, obtidos neste ou outros formularios, así como á súa rectificación ou supresión, á limitación ou oposición ao seu tratamento, á portabilidade dos seus datos, así como a non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente en tratamentos automatizados.

Tamén ten dereito a presentar unha reclamación perante unha autoridade de control como, por exemplo, a Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)

Imaxes:

Durante o desenvolvemento das actividades, poderanse tomar fotografías como xustificación gráfica da execución das mesmas, así como para ser incluídas en noticias en RRSS, medios de comunicación e memorias anuais e páxina web desta confederación de empresarios.

Imprimir

Voltar atrás