Voltar atrás

Escrito o:

Formulario E29_C250_V2

Quen son os responsables do tratamento dos seus datos?

 • Identidade: Confederación de Empresarios de Lugo (CEL).
  CIF: G27019793.
  Enderezo postal: Plaza de Santo Domingo, 6-8-2º; 27001 Lugo.
  Teléfono: 982.231150.
  Correo electrónico: lopd@cel.es
 • Identidade: Confederación de Empresarios de Galicia (CEG).
  CIF: G15080476.
  Enderezo postal: Rúa do Vilar, 54, 15705 Santiago de Compostela.
  Teléfono: 981.555888.
  Correo electrónico: ceg@ceg.es
   

Con qué finalidade tratamos os seus datos personais?

Recollemos os seus datos coa finalidade de xustificar perante a Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales (FEPRL) a entrega de material subvencionado por esta.

Por cuanto tempo conservaremos os seus datos?

Conservaremos os seus datos mentras sexan necesarios ante posibles requirimentos ou inspeccións da FEPRL.

Cual é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para a recollida dos seus datos é o seu propio consentimento ou do seu representante legal.

A qué destinatarios se comunicarán os seus datos?

Os seus datos só serán comunicados á Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, na súa calidade de entidade financiadora.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Vostede ten recoñecidos, pola normativa aplicable á protección de datos, os dereitos de acceso a los datos personais, obtidos neste ou outros formularios, así como á súa rectificación ou supresión, á limitación ou oposición ao seu tratamento, á portabilidade dos seus datos, así como a non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente en tratamentos automatizados.

Tamén ten dereito a presentar unha reclamación peante unha autoridade de control como, por exemplo, la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)

Imprimir

Voltar atrás