Voltar atrás

Escrito o:

Formulario E29_C100_V3187

Información adicional sobre protección de datos para o formulario de inscrición á xornada de prevención e xestión do estrés no ámbito laboral (29/05/2018)

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

  • Identidade: Confederación de Empresarios de Lugo (CEL)
  • CIF: G27019793
  • Enderezo postal: Plaza de Santo Domingo, 6-8-2º; 27001 Lugo
  • Teléfono: 982.231150
  • Correo electrónico: lopd@cel.es
     

Con que finalidade tratamos os seus datos personais?

Tratamos os seus datos coa finalidade de xestionar e controlar o acceso a esta xornada; así como xustificar as actuacións realizadas en base ao programa financiado pola Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales.

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Conservaremos os seus datos ata o 31-decembro-2019, un ano despois da finalización do programa no que se inscribe esta xornada, en previsión de posibles inspeccións ou reclamacións de documentación por parte da Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para a recollida dos seus datos é o seu propio consentimento ou do seu representante legal para ser inscrito/a nesta xornada.

A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Os seus datos serán comunicados:

  1. Á Federación Asturiana de Empresarios (C/ Pintor Luis Fernández, 2 - 33005 Oviedo. Tlf. 985965235. www.fade.es).
  2. Á Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales (C/ Príncipe de Vergara, 108-6º - 28002 Madrid. Tlf. 915358915. www.funprl.es)

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Vostede ten recoñecidos, pola normativa aplicable á protección de datos, os derecitos de acceso aos datos personais, obtidos neste ou notros formularios, así como á súa rectificación ou supresión, á limitación ou oposición ao seu tratamento, á portabilidade dos seus datos, así como a non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente en tratamentos automatizados.

Tamén ten dereito a presentar unha reclamación perante unha autoridade de control como, por exemplo, a Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)

Imprimir

Voltar atrás