Voltar atrás

Escrito o:

Formulario E29_C101_V1

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

  • Identidade: Confederación de Empresarios de Lugo (CEL)
  • CIF: G27019793
  • Enderezo postal: Plaza de Santo Domingo, 6-8-2º; 27001 Lugo
  • Teléfono: 982.231150
  • Correo electrónico: lopd@cel.es

Con que finalidade tratamos os seus datos personais?

Recollemos o seu nome e enderezo electrónico para enviarlle información que cremos pode resultar do seu interese relacionada con formación (cursos, xornadas, seminarios, etc.) ou información máis xeral.

Por canto tiempo conservaremos os seus datos?

Conservaremos os seus datos ata que vostede exerza os dereitos de supresión ou oposición, recollidos na normativa vixente. En calquera momento pode cursar a súa baixa no boletín pulsando a ligazón que para tal efecto irá ao remate de cada envío.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para a recollida dos seus datos é o seu propio consentimento ou do seu representante legal para ser incluído/a neste servizo de axencia privada de colocación.

A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Os seus datos non serán comunicados a ningunha entidade.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Vostede ten recoñecidos, pola normativa aplicable á protección de datos, os derecits de acceso aos datos personais, obtidos neste ou notros formularios, así como á súa rectificación ou supresión, á limitación ou oposición ao seu tratamento, á portabilidade dos seus datos, así como a non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente en tratamentos automatizados.

Tamén ten dereito a presentar unha reclamación perante unha autoridade de control como, por exemplo, a Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)

Imprimir

Voltar atrás