Voltar atrás

Escrito o:

Formulario E29_C34_V8

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

 • Identidade: Confederación de Empresarios de Lugo (CEL)
 • CIF: G27019793
 • Enderezo postal: Plaza de Santo Domingo, 6-8-2º; 27001 Lugo
 • Teléfono: 982.231150
 • Correo electrónico: lopd@cel.es
   

Con que finalidade tratamos os seus datos personais?

A Confederación de Empresarios de Lugo (CEL) é a entidade titular da axencia privada de colocación nº 1200000030, autorizada polo SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), e cuia actividade está regulada polo Real Decreto 1796/2010, de 30 de decembro, publicado no BOE de 31 de decembro.

Os datos recollidos neste formulario serán:

 1.  Incorporados á nosa base de datos informatizada de demandantes de emprego.
 2.  Sometidos a avaliación automatizada (casar ofertas e demandas de emprego) para determinar se o seu currículum se axusta ao perfil solicitado en cada oferta. O resultado desta avaliación automatizada será comprobado polo persoal asignado á axencia de colocación.

Por canto tiempo conservaremos os seus datos?

Conservaremos os seus datos indefinidamente ata que vostede exerza os dereitos de supresión ou oposición, recollidos na normativa vixente.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para a recollida dos seus datos é o seu propio consentimento ou do seu representante legal para ser incluído/a neste servizo de axencia privada de colocación.

A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Os seus datos serán comunicados:

 1.  Ao SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), tal e como establece a normativa que regula as axencias privadas de colocación, ou organismo oficial que, no futuro, poida sustituílo.
 2.  No caso de resultar candidato/a ao posto ofertado, porque o seu currículum se axuste ao perfil demandado, enviaranse á empresa ofertante os seus datos de contacto. Se vostede o autoriza expresamente, tamén se remitirá unha copia informatizada do seu currículum. O envío realizarase coas suficientes garantías de seguridade.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Vostede ten recoñecidos, pola normativa aplicable á protección de datos, os derecits de acceso aos datos personais, obtidos neste ou notros formularios, así como á súa rectificación ou supresión, á limitación ou oposición ao seu tratamento, á portabilidade dos seus datos, así como a non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente en tratamentos automatizados.

Tamén ten dereito a presentar unha reclamación perante unha autoridade de control como, por exemplo, a Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)

Imprimir

Voltar atrás