Empresas

Álvarez Real, S.L.

Avogados, economistas, asesoría laboral, asesoría fiscal, asesoría contable, xestoría administrativa, patentes e marcas, correduría de seguros, consultoría, formación, propiedade industrial e intelectual, deseños industriais, dominios en internet, innovación, mercantil, civil, administrativo, tributario, dereito de familia e matrimonial, sucesión empresarial, responsabilidade civil e accidentes de tráfico, penal, seguridade alimentaria, calidade turística, calidade e organización, medioambiente e sustentabilidade, excelencia, I+D+i, RSE, responsabilidade social e empresarial, planos de igualdade, cumprimento legal, clasificación empresarial, calificación empresarial.

AV de la Coruña, 39-43
27003 Lugo

Tel. 982 280 258

http://www.alvarezreal.com