Estrutura Directiva | Representación Institucional | Consello Asesor

O máximo órgano de goberno da CEL é a Xunta Xeral, aínda que quen executa as disposicións deste órgano e se ocupa da xestión do día a día da Confederación son a Xunta de Goberno e, máis especificamente, o Consello de Administración..

A CEL é a única organización empresarial en España que modernizou a súa xestión optando por un órgano de goberno colexiado que substitúe á habitual figura presidencial na toma de decisións. O Consello de Administración da CEL funciona a imaxe e semellanza dos seus homólogos nas sociedades mercantís.

Na actualidade, o Consello de Administración está composto polos seguintes membros:

 • Conselleiros Delegados
  • Eduardo Valín Fernández (Consejero Delegado Ejecutivo)
  • José Ángel Penas Peón (Consejero Delegado Territorial)
  • José Francisco Real Castro (Consejero Delegada Sectorial)
 • Secretario Xeral
  • Jaime Luis López Vázquez
 • Interventor
  • José Luis García Ferreiro
 • Tesoureiro
  • Jorge Somoza Lázare
 • Vocais
  • Carmen Fernández Vilas
  • Jesús Méndez Álvarez-Cedrón
  • José Eduardo Fernández Vila
  • Juan Chousa Abuín
  • Justo Jorge López
  • Luis García Santalla
  • Ramón Alonso Álvarez
  • Zaira Dapena Castro