Voltar atrás

Escrito o:

Formulario enquisa calidade cursos (TR807K) CEG

Formulario de enquisa de calidade sobre cursos CEG (TR807K), organizados pola CEL

Responsable:

 • Confederación de Empresarios de Galicia - CEG
 • CIF: G15080476
 • Rúa do Vilar 54, 15704 Santiago de Compostela
 • Tlf.: +34 981 555 888
 • Email: seguridad@ceg.es

Finalidade:

 • Xestionar os servizos ofrecidos pola CEG e as actividades organizadas nas que vostede participe: Neste caso, xestionar e xustificar a súa participación no curso ou cursos de formación nos que se inscriba.

 • Do mesmo xeito poderanse utilizar  fotografías e/ou materiais audiovisuais realizados durante as accións, para a xustificación das mesmas, así como para a súa  difusión e comunicación

 • Asemade, manterémolo informado/a se así o desexa, dos productos ou servizos que poidan resultar do seu interese. Vostede poderá solicitar en calquer momento a través do enderezo electrónico polo que reciben a infomación que cancelemos o envío.

Lexitimación:

 • Solicitude/consentimento do/da interesado/a.

Datos obxecto do tratamento:

 • Para a finalidade descrita anteriormente, serán obxeto de tratamento os datos que figuran no presente formulario, así como as imaxes e grabacións realizadas durante o desenvolvemento das accións.

Destinatarios:

 • Os seus datos serán comunicados á Confederación de Empresarios de Lugo, coa finalidade de xestionar e xustificar a súa participación no curso ou cursos nos que participe.

 • Asemade os seus datos serán trasladados á Consellería de Emprego e Igualdade  para xustificar a execución do proxecto de axuda consonte á normativa de subvencións vixente e ás obrigas contidas nas bases reguladoras e a convocatoria da propia axuda.

Dereitos:

 • Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como se explican na Política de Privacidade.

Información adicional:

Imprimir

Voltar atrás