Voltar atrás

Escrito o:

Subvencións á promoción da igualdade

 

RESOLUCIÓN do 28/07/2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, para o ano 2020 (código de procedemento SI452A).

EXTRACTO da Resolución do 28/07/2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, para o ano 2020 (código de procedemento SI452A).

NOTA: Para máis información e asesoramiento nesta materia, recordamos que este ano perrmanece operativo un Gabinete Técnico en materia de Igualdade ubicado na CEC e ao que poden dirixirse as empresas desta Confederación. Para máis info, chamar ao 982231150. 

Imprimir

Voltar atrás