Voltar atrás

Escrito o:

Pregos de condicións aos cales se deberán suxeitar os aproveitamentos madeireiros das especies en terreos suxeitos a algún réxime de protección ou afectados pola lexislación de protección do dominio público

Consellería do Medio Rural.- ORDE do 25 de marzo de 2020, conxunta da Consellería do Medio Rural, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, pola que se aproban os pregos de condicións aos cales se deberán suxeitar os aproveitamentos madeireiros das especies recollidas na disposición adicional terceira da Lei 3/2007, do 9 de abril, en terreos suxeitos a algún réxime de protección ou afectados pola lexislación de protección do dominio público.

Imprimir

Voltar atrás