Voltar atrás

Escrito o:

Real Decreto-lei 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19 (inclúe correción de erros)

XEFATURA DO ESTADO.- Estado de alarma.- Real Decreto-lei 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19.

Inclúe corrección de erros

Imprimir

Voltar atrás