Voltar atrás

Escrito o:

Procedemento de actuación para os servizos de prevención de riscos laborais fronte á exposición o novo coronavirus (SARS-COV-2)

Ao final desta entrada pódese descargar procedemento de actuación para os servizos de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao novo coronavirus (SARS-COV-2). Trátase de recomendacións do Ministerio de Sanidade en continua revisión en función da evolución do brote de coronavirus e as novas informacións que van xurdindo.

Por outra banda, na web do Ministerio habilitouse un espazo específico sobre o coronavirus con información para cidadáns e profesionais que se actualiza periodicamente: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ 

Para máis info contactar co Gabinete Técnico de Seguridade e Saúde Laboral da CEL (Tel. 982 23 11 50)

Imprimir

Voltar atrás