Voltar atrás

Escrito o:

PRL: Manual Exposición Laboral a Ruido e Vibracións

Publicación editada en 2008 pola CEL co financiamento da Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. Analiza os riscos para a saúde da exposición a ruidos, así como as obrigas do empresario e as medidas preventivas a adoptar neste ámbito para garantir a seguridade e a saúde no entorno laboral.

Analiza, igualmente, o marco normativo vixente en materia de ruido laboral.

Ejemplares impresos depositados en la sede central de la CEL (consultar disponibilidad en el número de teléfono 982 231 150).

Aclaración:

Dende a publicación deste Manual, aprobouse a seguinte norma que modifica o Real Decreto 13/2005, de 4 de novembro, sobre protección da saúde e seguridade dos traballadores frente ós riscos derivados ou que poidan derivarse da exposición a vibracións mecánicas (BOE 05-11-2005):

 

Imprimir

Voltar atrás