Voltar atrás

Escrito o:

PRL: Manual Sinalización

Publicación editada pola CEL co financiamento da Fundación para a Prevención de Riscos Laborais. Analiza a normativa aplicable en materia de sinalización en lugares de traballo, así como as obrigas do empresario na materia.

Detalla de forma esquemática os diferentes tipos de siñalización (óptica, acústica, olfativa, táctil...).

Inclúe nos seus capítulos finais un CHECK-LIST de inspeción para evalua-las condicións mínimas para unha correcta sinalización, así como modelo de AUTODIAGNÓSE confeccionado en virtude do disposto no RD 485/1997 de 14 de abril, sobre disposicións mínimas de sinalización de seguridade e saúde no traballo, para evalua-lo grao de cumprimento das obrigas establecidas por esta norma.

Exemplares impresos depositados na sede central da CEL (consultar dispoñibilidade no número de teléfono 982 231 150).

Imprimir

Voltar atrás