Voltar atrás

Escrito o:

PRL: Manual Manipulación de Cargas

Publicación editada por la CEL co financiamento da Fundación para a Prevención de Riscos Laborais. Analiza os factores que poden orixinar risco dorsolumbar, as medidas para prevenir este risco e garantir unha axeitada seguridade y saúde lumbar.

Detalla as obrigaes do empresario neste ámbito así como un modelo de CHECK-LIST para evaluar os riscos do noso centro de traballo.

Exemplares impresos depositados na sede central da CEL (consultar dispoñibilidade no número de teléfono 982 231 150).

Imprimir

Voltar atrás