Voltar atrás

Escrito o:

PRL: Modelo de Cartel Uso Extintores

Modelo de cartel explicativo do "Uso de Extintores de Incendio". Editado pola CEL co financiamento da Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales para expor situados ó carón dos extintores dispoñibles nas empresas, a fin de facilitar ó personal do centro de traballo o coñecemento do seu correcto uso en caso de incendio.

Tamaño DIN A4.

Exemplares impresos dispoñibles na CEL (info no tel. 982 231 150).

Imprimir

Voltar atrás