Voltar atrás

Escrito o:

Líneas ICO 2013 para autónomos e empresas

Unha das alternativas para acceso a financiamento coa que contan os autónomos e empresas españolas son as Liñas do Instituto de Crédito Oficial (ICO), préstamos que se solicitan e tramitan nos bancos e caixas colaboradores deste organismo, que é o encargado de fixar a dotación económica e as condicións financeiras máximas de cada liña, mentres que son as entidades financeiras as que asumen o risco, analizan a operación, determinan as garantías a esixir e deciden sobre a concesión ou non deste financiamento.

O ICO ten subscritos convenios con máis dunha trintena de entidades de crédito españolas: ha de consultarse na súa web a listaxe para coñecer a cal dirixirse, segundo a liña de financiamento que interese.

Liñas

En 2013, o ICO apostou por dúas grandes liñas de financiamento: a Liña Empresas e Emprendedores, e a Liña Internacional, dotadas en total con 22.000 millóns de euros.

A través da Liña Empresas e Emprendedores e a sublínea ICO Garantía SGR búscase financiar proxectos de investimento produtivo e necesidades de liquidez de autónomos, empresas e emprendedores españois dentro do territorio nacional.

Pola súa banda, a través da Liña ICO Internacional e a sublínea Exportadores 2013 búscase fomentar o financiamento de investimentos destinados á internacionalización no primeiro caso, e achegar liquidez, no segundo, mediante o anticipo de facturas derivadas da actividade exportadora dos autónomos e empresas españolas.

Como máximo, a firma de préstamo concedido en virtude das Liñas ICO 2013 ten que realizarse con data 16 de decembro de 2013.

Facilitamos adxunto cadro resumen comparativo co catro sublíneas de financiamento vixentes, coas súas respectivas condicións, tipos,  conceptos e operacións financiables, prazos, etc.