Voltar atrás

Escrito o:

Incorpórate o noso directorio

¿Eres unha empresa asociada á Confederación de Empresarios de Lugo? Nese caso, tes dereito a figurar, de forma totalmente gratuita, no Directorio de Empresas desta páxina web.

Só tes que solicitalo cumprimentando este formulario.

A través deste directorio trátase de facilitar o contacto de posibles clientes coas nosas empresas asociadas, facilitando a través del os seus datos básicos de contacto (nome, dirección, actividade, e-mail, etc.), así como un mapa de situación de cada negocio.

O directorio inclúe ademáis un buscador que posibilita e simplifica a búsqueda de empresas segundo a súa actividade e os intereses do ususario do sitio web.

O directior de empresas de www.cel.es é un servicio adicional da CEL totalmente gratuito, no que só figurarán as empresas que confirmen de forma expresa o seu interese, sempre e cando estén asociadas á CEL ou a algunha das súas asociacións integradas.