Voltar atrás

Escrito o:

Licitación Internovamarket Food

Ao final desta entrada pode descargarse Pliego de condicións técnicas e anexos para concurrir á contratación por parte da Confederación de Empresarios de Lugo para a realización dunha misión inversa a Alemania, dentro do Proxecto Internovamarket Food, enmarcado no Programa Interreg V España - Portugal (POCTEP).