Voltar atrás

Escrito o:

Semana Europea da Seguridade e a Saúde no Traballo 2018

Un ano máis, e coincidindo coa semana 43 do calendario (do 22 ao 26 de outubro de 2018) celébrase a Semana Europea da Seguridade e a Saúde no Traballo, que de novo se enmarca na campaña de Traballos Saudables que mantén desde hai tempo a Axencia Europea da Seguridade e a Saúde no Traballo (OSHA).

O obxectivo da Semana Europea, así como da campaña Traballos Saudables, é o de concienciar a nivel global sobre a necesidade de garantir a prevención de riscos laborais nos lugares de traballo europeos.

Nós lembrámola este ano centrándonos precisamente neste obxectivo e no de construír entre todos contornas saudables; no obxectivo de que en Lugo todas as empresas sexan saudables.

Pola súa banda, a Axencia Europea ha iniciado unha campaña que lle ocupará este exercicio e 2019 centrada en alertar fronte ao uso de sustancias perigosas, que busca desde aumentar o coñecemento do marco lexislativo, a fomentar a avaliación de riscos, aumentar a concienciación sobre a exposición a axentes carcinógenos, entre outros.

Nas diferentes campañas, OSHA, ademais de promover actividades entre distintas organizacións situadas nos países europeos, deseña ferramentas de consulta online específicas e gratuítas, como a plataforma deste ano sobre tensión e riscos psicosociais.

Por outra banda, as empresas interesadas en máis información sobre as medidas preventivas máis comúns a adoptar para previr a tensión entre os seus traballadores, poden contactar tamén co noso Gabinete de Asistencia Técnica en Prevención de Riscos Laborais, financiado a través da Fundación Estatal para a Prevención de Riscos Laborais e a través da que informamos e asesoramos sobre as obrigacións do empresario en materia de seguridade e saúde laboral.