Voltar atrás

Escrito o:

A CEL reúne a máis de cincuenta persoas en Oviedo nunha xornada de prevención de riscos laborais

Ao redor de cincuenta persoas asistiron hoxe en Oviedo á xornada informativa "Prevención e xestión do estrés no ámbito laboral" organizada pola Confederación de Empresarios de Lugo (CEL) coa colaboración da Federación Asturiana de Empresarios (FADE) e o financiamento da Fundación Estatal para a Prevención de Riscos Laborais, que busca a través da promoción deste tipo de accións incentivar a cooperación entre organizacións empresariais de diferentes territorios de face á difusión dunha adecuada cultura da prevención.

A xornada, dirixida a empresarios, directivos e técnicos de prevención de riscos laborais, buscaba profundizar no concepto da estrés laboral, factores que o propician, medidas preventivas e correctoras a adoptar ou novas ferramentas para a súa xestión. Para iso, contou coas achegas de Bárbara Gogénola García, licenciada en Psicoloxía pola Universidade de Oviedo, ademais de técnico en PRL e experta en Coaching.

Jaime López, secretario xeral da CEL, abriu esta xornada en Oviedo cunha intervención na que sinalou que seleccionaron a temática do "estrés laboral" para este achegamento de Lugo a Oviedo en materia preventiva porque é un tema "xa tratado en ocasións anteriores pola CEL na provincia, cun importante éxito de convocatoria?, que se repetiu tamén na cidade ovetense".

Estrés laboral

O secretario da CEL tamén lembrou que "aínda que moitas veces asóciase a tensión laboral a postos de alta responsabilidade ou directivos, onde a tensión constante e as xornadas laborais sen límites constitúen un factor de risco, o certo é que a tensión no traballo pode afectar a calquera traballador de calquera nivel, en calquera sector e en empresas de calquera tamaño", propiciando a aparición de "problemas de saúde física e mental". 

Subliñou tamén que "para unha empresa ten consecuencias como incremento do absentismo laboral, elevada rotación do persoal, problemas disciplinarios, menor produtividade, violencia e acoso psicolóxico, erros e accidentes ou maiores custos de indemnización ou atención sanitaria, entre outros", polo que "o control e vixilancia dos factores de risco neste ámbito, así como o establecemento de medidas preventivas, deveñen en esenciais nas organizacións, tanto para propiciar unha mellor saúde dos traballadores, como para a mellora do clima laboral".