Voltar atrás

Escrito o:

A Plataforma Atlántico Noroeste intensifica as súas reivindicacións para que a extensión do Corredor Atlántico se inclúa no próximo Mecanismo Conectar Europa

A Plataforma Atlántico Noroeste, na que participa a Confederación de Empresarios de Lugo (CEL), mantivo esta mañá nas oficinas da Federación Leonesa de Empresarios (FELE) unha nova reunión  de carácter técnico co obxectivo de determinar  as próximas accións da asociación nun momento que cualifican de "gran importancia", xa que tanto a Comisión Europea como España están a avanzar na definición das novas estratexias do transporte e a loxística no período 2020-2030 a través do Mecanismo Conectar Europa II (MCE II).

É por iso que una das primeiras accións a tomar pola Plataforma é solicitar unha reunión co Secretario de Estado de Infraestruturas para trasladar as propostas da Plataforma e que estas sexan tomadas en conta na definición dos proxectos que se inclúan no MCE II. 

A Plataforma solicitará ao Ministerio a extensión do Corredor ferroviario Atlántico ás seccións ferroviarias que conectan devandito Corredor cos portos o Noroeste, da mesma maneira que se conseguiu para incorporar a sección entre a Y-vasca e Zaragoza.  

Aínda que desde a asociación empresarial celébrase a inclusión no Corredor Atlántico das seccións ferroviarias da rede básica Palencia-A Coruña/Vigo e Palencia-Xixón , aseguran que segue preocupando a situación de Cantabria, na que o eixo ferroviario Palencia-Santander-Bilbao - fronteira francesa, non está recollido polo problema regulamentario de figurar  na rede global das orientacións RTE-T. Do mesmo xeito, tamén preocupa o caso do Eixo ferroviario Atlántico A Coruña-Vigo e a súa extensión ata Oporto.

Ademais, a organización tamén solicita Ministerio que estenda os estudos e planificacións realizados no período 2014-2018 para o Corredor Atlántico da rede básica ás  rexións de Galicia, Asturias, León e Cantabria , posto que  España pode xa considerar as novas seccións do noroeste como parte do citado Corredor. 

Plataforma Atlántico do Noroeste

A Plataforma Atlántico Noroeste ten por finalidade fomentar o desenvolvemento económico e o emprego mediante o impulso das infraestruturas de transporte e dos servizos loxísticos  que ofrezan as mellores perspectivas de sustentabilidade social, económica e ambiental. 

As rexións que constitúen a asociación representan da orde do 10% da poboación, da superficie e do PIB de España e  dispoñen dun gran potencial de intercambios  co resto da Península ibérica, coas rexións do Arco Atlántico  e coas áreas económicas máis dinámicas de Europa e do mundo.

Soamente na área do Arco Atlántico habitan 80 millóns de persoas (o 25% da zona Euro). Ademais, no Arco Atlántico localízanse 60 portos marítimos cun tráfico que supera os 650 millóns de toneladas anuais e mobiliza máis de 100.000 millóns de ton-Km anuais de mercadorías. A área atlántica absorbe o 50% do tráfico das mercadorías entre a península ibérica e o resto de Europa.

Para equilibrar este tráfico mediante sistemas de transporte sustentables, a Plataforma Noroeste proponse potenciar os servizos, tanto no Corredor Atlántico ferroviario que continúa en Francia a través da E-Vasca, como a través dos portos marítimos do NON que conectan co mesmo e a través deles, co resto de Europa e do mundo a través do espazo atlántico.